Janusz Bałdyga - aktor; ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Współtwórca i uczestnik programu Pracowni Dziekanka. Uczestniczy w pracach AR od 1976 roku. W ramach autorskiej aktywności indywidualnej realizuje instalacje i performances, uczestnicząc regularnie w prezentacjach krajowych i międzynarodowych.

Prowadzi prace warsztatowe pod nazwą "Warunki komunikacji wizualnej" na podstawie własnej, oryginalnej metody, a także prace pedagogiczne w ramach programu uczelni artystycznych.