P.O. Box 300
00-950 Warszawa
Polska

fax + 48 22 628 95 50
poczta@akademiaruchu.com

Wojciech Krukowski
Dyrektor Artystyczny
Tel. (0 22) 628 76 83
dir@csw.art.pl