Jolanta Krukowska - aktorka; uczestniczy w pracach AR od 1973 roku.

Ponadto, w kraju i zagranicą realizuje warsztaty twórcze z zakresu świadomości ciała i treningu ruchowego aktora. Realizuje performances prezentowane zarówno w Polsce jak i w ramach festiwali międzynarodowych.