Jan Pieniążek - realizator techniczny; uczestniczy w pracach AR od 1973 w zakresie technicznego opracowania przedsięwzięć, a także realizacji dużej części materiału dźwiękowego spektakli i akcji. Jest autorem dokumentacji fotograficznej i filmowej wcześniejszych prac AR. Od 1993 realizuje indywidualny program tworzenia mobilnych instalacji wizualno - dźwiękowych.