Spektakl jest próbą zasugerowania (zainspirowania) publiczności myślą o miejscu życiowych ludzkich ról w otaczającym nas świecie. Jest pytaniem o potwierdzenie kodeksu wartości, determinującego ludzkie poczynania, i ma za zadanie skłonić widza do interpretacji jego własnego kodeksu. Jest wreszcie próbą wyodrębnienia ludzkich codziennych zachowań ze świata znaków i kodów przyjętych dla określenia futurystycznie wyobrażonej rzeczywistości.

Ludzie skupieni na kultywowaniu codziennych celów tracą świadomość ponadczasowych, kosmicznych odniesień własnej misji. Namiastką przeżycia uniwersalnej, heroicznej roli człowieczeństwa mogą przeciwstawiać populistyczne stereotypy współczesnych baśni i fantazji, egzystujące w powierzchownych wyobrażeniach i refleksjach.

<<< POWRÓT