W praktyce twórczej Akademii Ruchu niejednokrotnie przychodzi czas na realizacje form pośrednich - pomiędzy przedstawieniem scenicznym a akcją plastyczną.
Równie interesująca dla zespołu AR staje się w podobnym przypadku odmiana podejścia do publiczności, w której tym razem dostrzega się i wyróżnia cechy osobowe ludzi zaproszonych do wspólnego stołu - i dostrzegających siebie nawzajem wobec wspólnego doświadczenia.
Tak ponad sprawami codzienności jak i ponad ułudą, umownością teatru unosi się podobna aura oczekiwań i obietnic. W jednej i drugiej sferze doświadczeń doszukujemy się chętnie okoliczności wyjątkowych, a nawet odświętnych. A jeśli nawet one zawodzą - to trening niespełnień ( czy też - spełnień symbolicznych ) może równie dobrze służyć obydwu stronom SPOTKANIA.<<< POWRÓT