Cezary Marczak - aktor; uczestniczy w pracach AR od 1973 roku.
Architekt krajobrazu. Realizuje różnorodne projekty w tej dziedzinie; jak również roślinne instalacje w ramach projektów artystycznych i promocyjnych.