Bieżące wystąpienia

2014

22.12.2014
Instytut Teatralny, Warszawa - w ramach cyklu "Mów za siebie" AR zaprezentowała "Małą scenę"

18.10.2014
Poznań, "Manifestacje"- festiwal organizowany przez Teatr Ósmego Dnia - prezentacja "Armii"

25-29.07.2014
Sokołowsko, IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej - akcja "Armia"

02.07.2014
Szczecin - prezentacja "Armii"

30.04.2014
Košice, Prešov (Słowacja) - prezentacja "Chińskiej lekcji" oraz warsztaty ze studentami. Wykład o Akademii Ruchu poprowadzony przez Janusza Bałdygę. Wystawa "Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji"

14.04.2014
Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa - Uroczystość nadania imienia Wojciecha Krukowskiego Sali "Laboratorium" w CSW

18.01.2014
Zmarł Wojtek Krukowski

2013

06-09.11.2013
Nowy Jork, PERFORMA 13

19.09-20.10.2013
Stambuł, Istanbul Biennal - W ramach akcji Biennale Sztuki Współczesnej były prezentowane dwa dzialania uliczne AR. Prezentację polskiej sztuki przygotowywało Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

27.07-01.08.2014
Sokołowsko, III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej - Prezentacja filmu o AR w reżyserii Andrzeja Sapiji, akcja z cyklu "Wyraźnie. W milczeniu"

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

autoprezentacja: Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji.

Kurator: Wojciech Krukowski
Komitet naukowy: Anda Rottenberg, Ryszard W. Kluszczyński, Łukasz Ronduda

Otwarcie wystawy: piątek 17 lutego,
Wystawa czynna była do 29 kwietnia 2012

Wystawa autoprezentacja: Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji. przedstawia dokumentację filmową i fotograficzną aktywności Akademii w przestrzeni miejskiej w latach 1975-2011.

Z materiałów wystawowych:
Akademia Ruchu jest unikalnym przykładem ugrupowania twórczego realizującego w latach 70. i 80. XX wieku regularny program anonimowych interwencji o charakterze kontestacyjnym. Były to działania pozacenzuralne, prowadzone w różnych środowiskach (m.in. Warszawa, Ciechanów, Poznań, Łódź, Oleśnica, Ostróda, Świnoujście), niejednokrotnie w cyklach wielodniowych – w sumie w tym okresie ponad 100 wystąpień zrealizowanych w kraju. Praktyka ta od końca lat 70. po czas obecny konsekwentnie wzbogacana jest o inicjatywy, w wyniku których widz staje się współuczestnikiem, a nawet współtwórcą zdarzeń. Stanowią one przykład innowacyjnych działań na rzecz ożywienia więzi środowiskowych, kreacji codzienności, a także oryginalnych form ekspresji społecznej.

Aktywność ta kontynuowana była w zmieniających się warunkach lat 90. i do chwili obecnej, tworząc zbiór ponad 200 projektów zrealizowanych w ramach ok. 600 wystąpień w kraju i za granicą.

W odróżnieniu od współczesnych, najczęściej dokamerowych manifestacji, pierwszymi widzami i uczestnikami AR byli przechodnie, pasażerowie miejskiej komunikacji, mieszkańcy sąsiadujących domów. Ukryta kamera lub dyskretnie pracujący fotograf nie stanowili z zasady części społecznego przesłania akcji.

Równolegle Akademia Ruchu realizowała program teatru wizualnego, przedstawiając swoje spektakle i performanse w środowiskach teatru alternatywnego, a także muzeach sztuki i galeriach Europy, obu Ameryk i Japonii. Powodowało to, że większość komentarzy i opracowań przez długi czas dotyczyła tej sfery publicznej aktywności AR.

70% eksponowanego materiału to unikalne, realizowane ukrytą kamerą 16mm zapisy anonimowych (przeprowadzonych zgodnie z zasadą partyzantki miejskiej – „uderz i uciekaj”) akcji miejskich AR z lat 70. i 80. XX w. Dla celów długotrwałej ekspozycji materiały te należało przenieść na współczesne nośniki wideo, zachowując pewne cechy archiwalnego filmu. Istotny materiał wystawy stanowią historyczne fotografie (niepoddane zabiegom „upiększającym”) eksponowane w formie ponad 200 wydruków.

Poszczególne motywy akcji są opatrzone dwujęzycznym, wielkoformatowym komentarzem.

W czasie trwania wystawy przewidywane są prezentacje spektakli i akcji Akademii Ruchu w przestrzeni Laboratorium, wystąpienia autorskie jej członków, a także projekcje filmu Andrzeja Sapiji Akademia Ruchu.


Planowana jest także międzynarodowa konferencja poświęcona społecznemu kontekstowi kreatywnych działań w przestrzeni miejskiej.

Patronat medialny:
Gazeta Wyborcza, Aktivist, Exklusiv, Elle Decoration, Stolica

2.10.2011
Akcja wizualna ŚRODEK EUROPY
Dziedziniec Centrum Bankowo-Finansowego (dawny Dom Partii)
ul.Nowy Świat 6/12; wejście od Ronda De Gaulle'a
Projekt zrealizowany przy wsparciu Biura Kultury U.M.Warszawy

29.09.2011
Akcja wizualna (spektakl) ŚRODEK EUROPY
w Fabryce Sztuki w Łodzi,
w ramach programu Łódzkich Spotkań Teatralnych

19.09.2011
Prezentacja kolejnej edycji spektaklu "Chińska lekcja" w Teatrze Studio w Warszawie

3.09.2011
Projekt "Wyraźnie. W milczeniu", finalizujący program międzynarodowej wystawy Art On Lake przygotowanej przez Museum of Fine Arts w Budapeszcie

25-26.03.2011
Projekt DOTKNIJ TEATRU w Łodzi
Warsztaty "Znak - język komunikacji wizualnej" - z udziałem młodzieży liceum o profilu artystycznym.
26.03. Akcja "Aleja gwiazd" z udziałem uczestników warsztatu przeprowadzona na ulicy Piotrkowskiej

15-16.03.2011
XIX Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra 2011, Toruń
15.03. Akcja plastyczna - instalacja "Tysiące rąk"/ wystawa w Studenckim Centrum Pracy Artystycznej OD NOWA do 30.04
16.03. Debata "W stronę teatru zaangażowanego - między misją a polityką" (T.Janiszewski-Teatr Ósmego Dnia, W.Krukowski -Akademia Ruchu)

5-6.12.2010
W ramach cyklu Teatr wobec ... w Teatrze Ósmego Dnia, dwukrotna prezentacja
"Wykładu II" - "O obcych panach naszych lęków" - i spotkanie z publicznością

24.11.2010
Teatro Pradillo w Madrycie - "Chińska lekcja"

19.11.2010
Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Santander - "Chińska lekcja"

14-16.10.2010
I Festiwal Sztuk Społecznych i Politycznych Mury w Krakowie /w rocznicę powstania NZS/
pokaz filmów dokumentujących prace miejskie AR w latach 1974-81; oraz debata w Bunkrze Sztuki
wystawa dokumentacji fotograficznej i filmowej prac miejskich AR 1974-2008 w Centrum Klubowym Rotunda
prezentacja "Eseju III" - w CK Fabryka
prezentacja "Wykładu II" - w CK Rotunda
prezentacja "Chińskiej lekcji", po spektaklu spotkanie z publicznością i rozmowa w CK Rotunda

22-25.08.2010
TIŻDEN/Tydzień sztuki performance w Lwowie
24.08.10 warsztaty z udziałem młodych performerów ukraińskich i akcja "Podpis".
25.08.10 prezentacja spektaklu "Chińska lekcja"

31.07.2010
Projekt miejski "Succhi diversi e il momento della conoscenza" w ramach programu Toscana delle Culture-Laboratorio Internazionale di Teatro Musica e Arti Visive w Castel del Piano/Grossetto.
Tym razem, (w związku z odkryciem w tej miejscowości Placu Dawców Krwi - Piazza Donatori del Sangue), przesłanie głównego motywu projektu "Soki różne..." zostało odniesione do ożywczej, w aspekcie biologicznym i symbolicznym, roli krwi w życiu jednostek i społeczeństwa

1-2.07.2010
Akcja (1.07.) i spektakl "Śródka Europy" w przestrzeni otwartej dzielnicy Śródka w ramach Międzynarodowego Festiwalu MALTA w Poznaniu.


18.06.2010
Seria działań w ramach Międzynarodowego festiwalu Open city - miasto otwarte w Lublinie
akcja - instalacja "Pokój dzienny. Pokój czyniący ' 18.06.-20.07.10
akcja "Obrona"
akcja "Pole cudów"

13.06.2010
Dedykowana Komunie Warszawa akcja plastyczna "Czterech filarów" przeprowadzona w siedzibie Komuny

23-29.05.2010
"Ikonosfera" - cykl pokazów dokumentacji i prac warsztatowych z udziałem młodych artystów z Hiszpanii ,Niemiec, Słowacji, Czech, Serbii i Polski, działań w otwartej przestrzeni miasta w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Teatr w przestrzeni publicznej" Theatre in public space - documentations/interpretations meetings zorganizowanego przez Instytut Kultury Polskiej UW. Dwukrotny pokaz filmowej dokumentacji prac AR w otwartej przestrzeni miasta 1973-2009, i debata.
Prace warsztatowe, prace przygotowawcze i działania w przestrzeni pomiędzy Dworcem Wschodnim i Jarmarkiem Europa (Stadionem X lecia) w Warszawie
Akcje : "Obrona", "Inwentarz", "Grób nieznanego straganu", "Obserwatorium", "Zdjęcia ślubne", "Czytajcie".

21.03.2010
Prezentacja spektaklu "Chińska Lekcja" jako finalnego wydarzenia Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Performance International Festival of Live Art New territories; Glasgow

13.03.2010
Udział w inauguracji projektu Perform - wypowiedź programowa i spot filmowy - w ramach programu inicjowanego przez Komunę Warszawa i Teatr Studio

4-6.12.2009
Łódzkie Spotkania Teatralne
-Prezentacja Eseju III
-Udział w akcji "Komuny Warszawa"

2-4.10.2009
3 akcje "3 zdania o rewolucji" na Placu Rewolucji Róż, w ramach Festiwalu Art Zone - Strefa Artystyczna Polska-Tbilisi

1.09.2009
"Odliczanie"; akcja plastyczna w ramach programu otwarcie wystawy Wojna i Pokój w Galerii Sektor w Katowicach

27.06.2009
"Titolo", kolejny wariant projektu "Soki różne i czas poznania" w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Przestrzeni Otwartej in Piazzo off w Biella (Włochy)
Tym razem modyfikacja struktury akcji inspirowane były specyfiką architektoniczną i historyczną rolą miejsca: powierzchnia placu (Piazza cisterna) stanowiła przekrycie usytuowanej pod całym placem cysterny wodnej, której zasoby umożliwiały mieszkańcom położonego na górze miasta przetrwanie w sytuacjach krytycznych

25.06.2009
Akcja "Podpis" (wcześniej dwudniowy warsztat z młodzieżą artystyczną Lublina); w ramach Międzynarodowego Festiwalu Open City - Otwarte Miasto w Lublinie;