Pod względem formalnym spektakl jest w dużej części próbą zdynamizowania roli słowa (przekazu słownego) w teatrze. Interesujące jest zarówno zamknięcie akcji pomiędzy trzema, czterema podstawowymi znakami teatralnymi jak i użycie środków medialnych i efektów widowiskowych w stopniu dotąd w AR nie stosowanym.

Przychodnia. Exit. zachowuje formę spektaklu wizualnego, a zarazem realizacji "strumieniowej" właściwej dla wcześniejszych doświadczeń Akademii Ruchu, w ramach której zdarzenie sceniczne stanowiło wykadrowany czasowo etap żyjącego procesu, nawarstwiającego w kolejnych pokazach publicznych nowe konkluzje i nowe elementy wypowiedzi.

Motywem wyjściowym spektaklu jest nazwanie tych aspiracji człowieka, które mogą uczynić go skutecznym konkurentem - wobec innych ludzi i wobec wyobrażonych wyzwań przyszłości. Żeby górować nad innymi trzeba dokonać korekt i udoskonaleń swojej osobowości. Należy sfabrykować nowy ideał według pragmatycznych i doktrynalnych motywacji.

Tak zamierzone porządkowanie świata wymaga stworzenia sprawnego aparatu uwodzenia zmysłów. Stan odurzenia wywołany procederami unifikacji dobrze służy kreatorom polityki jak i wizjonerom nowego porządku moralnego w skali globalnej. Co rządzi światem: Pieniądz czy Strach? Świat urządzony przez dobrze opłacanych ekspertów przybiera formę wielkiego gadżetu. Taki gadżet absorbuje kult równy religijnemu.

<<< POWRÓT