"Tysiące rąk" to forma wyrazistej wizualnej akcji plastycznej podporządkowanej regułom procesu budowy. Jej przebieg i finał przeciwstawione są ironicznej uwerturze odniesionej do symbolu skompromitowanej ideologii. Stryktura przestrzenna tworzona przez aktorów to również sugestia krystalicznego modelu systemów fizycznych i ideowych, w odniesieniu do których człowiek podejmuje swoje działania. Jest ona demonstrowana publiczności, ale również wykazuje możliwość zatarcia podziału na scenę akcji i jej widownię, która może również zostać postawiona wobec wyzwania do czynnego uczestnictwa.


<<< POWRÓT