Jest to monumentalne przedsięwzięcie teatralne, którego przebieg sprawia, że dotychczasowy widz staje się czynnym uczestnikiem i współtwórca wydarzenia.
Poza bezpośrednim oddziaływaniem ideowych i estetycznych wartości widowiska istotną jego cechą są właściwości integrujące publiczność w prowadzeniu wspólnej akcji, która jest zarazem elementem dialogu dwóch zbiorowości nie mających za sobą bezpośrednio kontaktu.
Założeniem projektu jest równoczesne i równoległe przeprowadzenie dwóch położonych na przeciwległych brzegach Wisły punktach, akcji plastycznych czytelnych dla uczestników dla uczestników akcji z przeciwległego brzegu rzeki, którzy budując elementy własnej wypowiedzi są równocześnie świadkami, obserwatorami procesu realizowanego przez pierwszą grupę.
Elementami, które w sposób stosunkowo prosty pozwalają osiągnąć atrakcyjne dla oka efekty są skonstruowane z matowego tworzywa sześciany, w których wnętrzu instaluje się źródło światła - małe znicze rozświetlające całą bryłę sześcianu. Tego typu moduł jest swego rodzaju "cegłą", która łączona w samonośne całości lub wiązania wspomagającymi elementami konstrukcyjnymi może tworzyć formy liter, znaków wizualnych lub abstrakcyjnych form plastycznych doskonale eksponowanych o zmierzchu i tworzących dla widza patrzącego z daleka wizerunki o "magicznej" czystości obrazu.
Projekt WYRAŹNIE.W MILCZENIU. rozwija tak interesujące wcześniejsze doświadczenia AR w formę wydarzenia wielkiej skali łączącego w magiczny sposób dwa brzegi Wisły a zarazem - angażującego całą publiczność w proces tworzenia form plastycznych, przenoszenia ich - i nadawania im czytelnych znaczeń.

Osobną wartością tego przedsięwzięcia jest obserwacja analogicznego budowania komunikatu przez "społeczność" działającą na przeciwległym brzegu.
Akademia Ruchu w swoim doświadczeniu odnotowała już działania angażujące kilkutysięczną publiczność w realizację wspólnego przedsięwzięcia teatralnego, m.in. w ramach jednego z najważniejszych europejskich festiwali teatrów ulicznych "Del teatro in Piazza" w Santarcangelo di Romagna we Włoszech
<<< POWRÓT